هرس درخت|پيوند درخت

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید


آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

 

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

دانلود فيلم آموزشي پيوند درخت كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي پيوند درختان كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي هرس درختان كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس سيب درختي كليك كنيد

هرس درختان ميوه فيلم

    هرس درختان ميوه فيلم,
    ماشينهاي هرس درختان ميوه,
    فيلم آموزشي هرس درختان ميوه,
    نحوه هرس كردن درختان ميوه,

   فيلم هرس انواع درختان ميوه,

جوانه خواب: اين نوع جوانه ها همانند جوانه هايي كه در گونه هاي درختان دانه دار ديده مي شود در زردآلو تشكيل مي گردند. هنگامي كه جوانه انتهايي كورسون به دليلي فعال نشود آنها فعال گشته و اندام هايي را توليد مي كنند. با فعاليت و رشد و نمو جوانه هاي برگي اندام هاي خاصي در درختان زردآْلو تشكيل مي شود كه عبارتند از:

1. گورمان- شاخه هاي طويل و قوي هستند كه در ناحيه اتصال به شاخه بسيار ضخيم و قوي مي باشند و جوانه هاي روي آن با فاصله زيادي از يكديگر قرار دارند و جوانه هاي برگي هستند.

2. شاخه هاي چوبي: شاخه هايي كوتاه، باريك و فواصل جوانه ها طبيعي مي باشند. همچنين جوانه هايي كه در روي اين شاخه تشكيل مي شوند تبديل به جوانه هاي برگي مي شوند.

3. شاخه هاي بارآور: اين شاخه ها، شامل شاخه هاي مركب همانند شاخه هاي هلو بوده و در روي اين شاخه ها جوانههاي برگي (نوك تيز) و جوانه هاي گل به صورت گرد هستند. ضمنا جوانه هاي گل مجتمع (دسته گل بهاري) در درختان زردآْلو همانند هلو تشكيل مي گردد. اين جوانه ها به طول 3 تا 4 سانتي متر بوده و از چندين جوانه گل توليد شده اند كه در مركز آنها جوانه برگي قرار گرفته است. شكل عمومي آنها همانند تاجي بوده كه در وسط باريك و خاردار مي باشد. اين گونه جوانه ها معمولا بر روي برندي هاي دو يا سه ساله تشكيل مي شوند و از نظر توليد براي درختان زردآلو جالب هستند. به طور كلي جوانه هاي گل به صورت منفرد در روي شاخه هاي يك ساله و به طور اختصاصي در روي شاخه هاي 2 يا 3 ساله ظاهر مي شوند. هرس درختان زردآلو به منظور حفظ و نگهداري كورسون هاي كوتاه مي باشد تا عمل بارآوري به خوبي صورت گيرد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ساعت: ۰۷:۰۳:۲۴ توسط:هرس درخت|پيوند درخت موضوع:

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید


آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

 

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

دانلود فيلم آموزشي پيوند درخت كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي پيوند درختان كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي هرس درختان كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس سيب درختي كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس درختان ميوه

    دانلود فيلم آموزشي هرس درختان ميوه,
    دانلود نمونه سوالات هرس درختان ميوه,
    انواع هرس درختان ميوه دانلود پاورپوينت,
    هرس درختان ميوه,
    فيلم هرس درختان ميوه,

فيلم هاي آموزشي هرس درختان ميوه,

هرس زردآلو: به طور كلي ميوه زردآلو نيز بر روي شاخه هاي يك ساله تشكيل مي شود و گاهي ميخچه هايي كه در روي شاخه هاي يك ساله تشكيل مي گردند مي توانند بين دو تا سه سال بارآور باشند و بعدا خشك شوند. حال با توجه به كيفيت باردهي در روي اندام ها در صورت عدم اجراي هرس شاخه هاي خشك و كم بار انبوهي در درختان ايجاد كرده و موجب نرسيدن نور به داخل تاج مي شوند.


هرس فرماسيون درختان زردآلو: هرس فرمي در درختان زردآْو از تنوع خاصي برخوردار است و به صورت پا بلند و نيمه پابلند پرورش مي دهند. ديگر فرم هايي كه براي پرورش فرمي زردآلو مرسوم مي باشد فرم جامي بدون محور و با محور – بادبزني با شاخه هاي مايل بادبزني يا شاخه هاي افقي و پالمت ساده است.


هرس باردهي درختان زردآلو: همانطوري كه مشخص است هدف از هرس باردهي، ايجاد و توليد شاخه هاي جديدي مي باشد كه بتوانند جانشين شاخه هايي كه بارآوري آنها محدود و يا متوقف شده است، گردند. لذا شناسايي شاخه هاي زردآلو حائز اهميت است.

1. جوانه هاي چوب: اين جوانه ها كوچك، مخروطي، و در روي بالشتك كوچكي كه كمي برجسته است قرار دارند.

2. تكمه هاي گل: اين جوانه ها گرد هستند و در زمستان تشخيص آنها مشكل است ولي يك ماه قبل از شكوفا شدن گل به خوبي نمايان مي شوند. در روي برخي از شاخه هاي يك ساله جوانه هاي كشيده و منفردي كه در انتهاي شاخه ها كوتاه تر از جوانه هاي پايين هستند، پديد مي آيند. اين جوانه ها به علت عدم تغذيه مناسب و كافي تبديل به جوانههاي گل ضعيف مي شوند.

3. جوانه هاي دوبل: همانند هلو جوانه هاي گل گاهي به صورت دو تايي مجتمع و يا مجزا از يكديگر به طوري كه در ميان آنها يك جوانه برگ قرار گرفته ديده مي شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ساعت: ۰۷:۰۳:۰۶ توسط:هرس درخت|پيوند درخت موضوع:

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید


آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

 

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

دانلود فيلم آموزشي پيوند درخت كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي پيوند درختان كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي هرس درختان كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس سيب درختي كليك كنيد

دانلود آموزش هرس سيب

دانلود آموزش هرس سيب,
    دانلود آموزش هرس درختان ميوه,
    آموزش هرس درختان ميوه,
    دانلود هرس درختان ميوه,
    دانلود فيلم هرس درختان ميوه,

دانلود فيلم آموزش هرس درختان,

رس تيماري است كه مستقيماً سطح برگ فتوسنتزي را تحت تآثير قرار مي­دهد(3). هرس به طور مستقيم روي تعادل رشد سبزينه­اي و رشد زايشي تاثير گذار است. منظور اصلي از هرس كنترل رشد درخت است و ايجاد تعادل بين رشد رويشي و زايشي مي­باشد.

اگر هدف كاهش رشد رويشي باشد بايستي از عمل باز كردن شاخه ها و هرس شاخه زني استفاده گردد و اگر عكس اين عمل باشد بايستي از هرس­هايي كه باعث تحريك رشد رويشي مي­گردد استفاده شود.

به طور كلي دو روش اصلي براي هرس وجود دارد: - سربرداري (heading back) كه تمام انشعابات درخت (چه اصلي و چه فرعي ) باقي مانده و فقط سرشاخه ها خذف مي­شوند كه اين عمل باعث رشد جوانه­هاي خفته مي­شود و - حذف شاخه (thinning out ) كه در آن تعدادي از شاخه هاي جوان از محل انشعاب قطع مي­شوند.

حذف كامل يك شاخه به رشد كليه­ي جوانه هاي موجود در درخت كمك مي­كند و تاثير كلي بر روي درخت دارد، در حالي كه سربرداري باعث تاثير موضعي مي­شود. با شناخت نوع رقم، نوع هرس انتخاب مي­شود (1).

 

مواد و روش­ها

در اين پژوهش، 4 درخت آلو 6 ساله از 2 رقم قطره­طلا (3درخت) و بخارا (1درخت)، در باغ ميوه­ي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان انتخاب و در اسفندماه سال 87 برروي آن هرس اعمال شد. در درخت شماره 1 در 2شاخه هرس ازنوع حذف كامل و در 2 شاخه ديگر تركيب حذف كامل و سرزني شاخه انجام گرديد و در درخت شماره­ي 2، در تمامي شاخه­ها هرس حذف كامل، در درخت شماره­­ي 3 نيز در 2 شاخه حذف كامل و 2 شاخه­ي ديگر تركيبب حذف كامل و سرزني شاخه و در درخت شماره­ي 4 در 2 شاخه حذف كامل و 2شاخه­ي ديگر سرزني شاخه انجام شد.شاخه­ها بانوارچسب علامت­گذاري شده، از اطراف نقاط اعمال هرس، چند شاخه به­ طور تصادفي انتخاب كرده، از ارديبهشت­ماه سال 88 با فاصله­ي زماني هر 2 هفته يك­بار، رشد شاخه­ها را اندازه­گيري نموديم. نوع طرح كاملاً تصادفي، مقايسه ميانگين ها به روش آزمون دانكن رسم نمودار با نرم افزار اكسل  انجام شد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ساعت: ۰۷:۰۲:۱۹ توسط:هرس درخت|پيوند درخت موضوع:

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید


آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

 

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

دانلود فيلم آموزشي پيوند درخت كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي پيوند درختان كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي هرس درختان كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس سيب درختي كليك كنيد

آموزش هرس انگور

آموزش هرس انگور,
آموزش هرس درخت,
آموزش هرس پسته,
باغ ميوه,
آموزش هرس درخت انگور,

درختان آلو و گوجه از گونه هاي وحشي نواحي آسياي صغير و اروپاي شرقي مي باشند. پايه هاي آلو شامل پايه هاي بذري آلوي مير و بالان و آلوي برومپتون و جولين مي باشد و از پايه هلو در زمين هاي گرم و شني استفاده مي شود و از پايه زردآْلو هم مي توان استفاده كرد. به طور كلي درختان آلو و گوجه داراي رشد رويشي نسبتا ضعيفي مي باشند و معمولا به صورت پابلند و نيمه پابلند (متوسط) تربيت و پرورش مي يابند و در سال هاي اخير آنها را به فرم بادبزني – هرمي- جامي بدون محور و يا با محور پرورش مي دهند. در پاره اي از ارقام آْلو، مخصوصا آنهايي كه داراي شاخه هاي گسترده اي مي باشند بيشتر به صورت جامي توخالي شكل و پرورش مي دهند. اصولا تعداد شاخه هاي اصلي را بين ۳ تا ۵ شاخه در نظر مي گيرند. درختان آلو و گوجه نياز به هرس نداشته زيرا برخي از درختان آلو طبيعتا بدون هرس شكل مناسبي دارند و فقط به حذف شاخه هاي اضافي در ميان تاج و شاخه هاي خشكيده اكتفا مي كنند.

 

هرس باردهي:

هرس باردهي در درختان گوجه و آلو تقريبا شبيه به هلو مي باشد و ميوه ها بر روي شاخه هاي يك ساله و زائده هايي كوتاه و بارده كه در روي شا خه هاي مسن تشكيل مي شوند، پديد مي آيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ساعت: ۰۷:۰۱:۵۳ توسط:هرس درخت|پيوند درخت موضوع:

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید


آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

 

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

دانلود فيلم آموزشي پيوند درخت كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي پيوند درختان كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي هرس درختان كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس سيب درختي كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس درختان ميوه

دانلود فيلم آموزشي هرس درختان ميوه,
انواع هرس درختان ميوه دانلود پاورپوينت,
دانلود نمونه سوالات هرس درختان ميوه,
آموزش هرس,
آموزش هرس مركبات,

در مورد هرس و تربيت اكثر درختان پرورشي الگوهاي متعارف و علمي موجود ميباشد. متاسفانه در مورد درختان انار الگوي متعارف و ثبت شده اي جهت تربيت و هرس آنها در دسترس نميباشد، با توجه به تجربه عملي ما و تبعيت از الگوي معماري 1000 درخت در هكتار، هرس و تربيت اسكلت درختان متاثر از اين نوع معماري خواهد بود. انار درختي است كه در سالهاي اوليه پس از كاشت رشد سريعي داشته و در صورت برخورداري از شرائط مناسب از سال سوم به بار مينشيند. توليد پاجوش فراوان از ويژگيهاي اين درخت است، مراقبت از فرم گيري صحيح اسكلت اين درخت در سالهاي اوليه و حذف مستمر پاجوشها و شاخه هاي نرك و سربرداري از درخت در سالهاي پس از بلوع ، جهت ممانعت از رشد طولي درخت و توجه به آفتاب سوختگي محصول از نكات مهم در موضوع هرس درختان انار ميباشد.

هم اكنون در باغات قديمي درختان انار با ارتفاع 5 متر و تاج گسترد ديده ميشود كه تراكم درخت در هكتر را به حدود 600 درخت محدود كرده است، در حاليكه ما از الگوي حدود 1000 درخت در فواصل 2×4 پيروي كرده و اين خود مستلزم اتخاذ نوعي از هرس و فرم دهي اسكلت درختان انار ميباشد، بگونه اي كه ضمن حفظ اسلوب صحيح و انتقال نور كافي به تاج درختان و رسيدن به عملكرد بهينه محصول، امكان تردد تراكتور در بين رديفها و انجام عمليات لازم ميسر باشد. لذا قبل از هر كاري بايد تصوير روشني از اسكلت نهايي درخت و نحوه گسترش تاج درخت در فضاي بين رديفها و حداكثر ارتفاع مجاز درخت در ذهن داشته باشيد.

در باغداري نوين توجه به مكانيزاسيون و كاهش هزينه هاي كارگري از نكات اساسي در تربيت درختان است. واقيت اين است كه در اقليم گرم ايران با شدت تابش بالا آفتاب سوختگي ميوه انار از معضلات داير در باغات انار ميباشد. چاره اين معضل حفاظت از ميوه ها در سايه انداز شاخ و برگهاي درخت ميباشد. مسئله اي كه ضمن جلوگيري از تبخير آب موجود در ميوه از آفتاب سوختگي پوست آن نيز جلوگيري ميكند، تراكم بالاي درختان و فاصله كاشت نزديك آنها از عوامل كاهش اين خسارت ميباشد. اما يك سوال اساسي در اينجا مطرح است كه چگونه باغات انار را طراحي و به چه شكلي اسكلت درختان را تربيت كنيم تا ضمن حفظ حداكثر پوشش ميوه ها بيشترين نور به تاج درخت وارد شده و همچنين امكان تردد تراكتور نيز در بين رديفها ميسر باشد؟

پيشنهاد ما استفاده از الگوي متقارن ستاره براي تربيت اسكلت درختان است. بهتر است تنه اصلي را روي يك تنه تربيت و از ارتفاع 70 سانتي سه شاخه اصلي را با زاويه مناسب در مسير فضاي بين رديفها تربيت كنيد. حفظ تقارن دو سويه اسكلت درختان در دو جهت از الزامات اين معماري ميباشد. براي روشن شدن مطلب به شكل روبرو دقت و به تقارن دو سويه آنها توجه كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ساعت: ۰۷:۰۱:۰۳ توسط:هرس درخت|پيوند درخت موضوع:

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید


آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

 

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

دانلود فيلم آموزشي پيوند درخت كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي پيوند درختان كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي هرس درختان كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس سيب درختي كليك كنيد

دانلود فيلم هرس درختان ميوه

دانلود فيلم هرس درختان ميوه,
فيلم هرس انواع درختان ميوه,
فيلم آموزشي هرس درختان ميوه,
نحوه هرس كردن درختان ميوه,
فيلم هاي آموزشي هرس درختان ميوه,

درختان با ارتفاع زياد عملا برداشت محصول را با مشكل مواجه و عمليات بهورزي بر روي درخت را ناممكن ميسازند. هزينه هاي كارگري چيدن محصولات از درختان با ارتفاع زياد بعضا تا سه برابر شرائط عادي افزايش ميابد. علاوه بر آن دوران چيدن و دپوي فله اي و سنتي محصول سرآمده و ميوه انار بايد با دقت چيده و درون بسته بندي مناسب روانه بازار يا سردخانه شود. اين موضوع لزوم جلوگيري از افزايش ارتفاع درخت را ضروري ميسازد حداكثر ازتفاع مقبول درختان انار در شرائط معماري نوين 3 متر ميباشد.

حال كه تصوير روشني از اسكلت نهايي درختان در ذهن داريد زمان آن رسيده قيچي يا اره باغباني را به دست گرفته و نسبت به هرس و تريت اوليه نهالهاي كاشته شده اقدام كنيد.نهالها را تا سال سوم پس از كاشت به حال خود رها كنيد در اواسط تابستان يا پائيز كار هرس نهالهاي جوان را آغاز و بگونه اي عمل كنيد كه تا اواخر پائيز عمليات هرس و تربيت درختان به پايان رسيده باشد. هرس درختان در فصل سرما آسيب پذيري درخت را افزايش و فرصت بازسازي درخت را محدود و بر عملكرد درخت در سال بعد اثر مفي دارد، پس قبل از شروع زمستان به كار هرس خاتمه دهيد.
شاخه هاي اضافي ميبايد از قسمت انتهايي و از محل اتصال به طوق ريشه حذف شود از اينرو ابتدا خاك اطراف درخت را كنار زده و محيط طوق درخت را تميز كنيد. سپس شاخه اصلي درخت را با دقت انتخاب كنيد، اگر قصد تربيت تك تنه درخت را داريد شاخه اي را كه قسمت بالاي آن حداقل 3 انشعاب فرعي وجود دارد انتخاب و بقيه شاخه ها را حذف كنيد.
درختان انار بيشتر بشكل چند تنه تربيت ميشوند اگر مايل به استفاده از اين فرم هستيد و يا ايجاد فرم تك تنه را مشكل ميبينيد، ابتدا سه شاخه اصلي را كه از زاويه مناسب نسبت به هم برخوردار هستند و از تقارن كامل با درختان هرس شده مجاور برخوردارند، انتخاب و بقيه شاخه ها را از محل طوق جدا كنيد.

تنه باقيمانده را از محل طوق ريشه تا محل انشعاب تاج بدقت از هرگونه جوانه برگ يا چوب تميز كنيد، توصيه ميشود براي اينكار از اره باغباني استفاده و براي جلوگيري از سبز شدن مجدد جوانه ها از محل برش، اره را كمي به داخل تنه فرو برده و جوانه ها را بصورت دل بر از محل شاخه جدا كنيد. جدا كردن اينگونه تنه جوشها از محل تنه اصلي براي ساليان متوالي بايد ادامه يابد تا هيچكونه خللي ناشي از ايجاد شاخه هاي بر هم زننده فرم تنه بوجود نيايد.
استفاده از رنگ غليظ يا چسب پيوند براي ترميم محل هاي برش و جلوگيري از هوازدگي شاخه ها موثر است. پس از اتمام هرس درخت، خاك برداشته شده از دور طوق را برگردان كنيد و چوب بلندي را بعنوان قيم محكم در خاك فرو برده و توسط يكي از تركه هاي هرس شده، درخت را با قيم مهار كنيد. اين كار به جهت جلوگيري از شكستن شاخه ها در برابر باد ضرورت دارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ساعت: ۰۷:۰۰:۳۶ توسط:هرس درخت|پيوند درخت موضوع:

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید


آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

 

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

دانلود فيلم آموزشي پيوند درخت كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي پيوند درختان كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي هرس درختان كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس سيب درختي كليك كنيد

ماشينهاي هرس درختان ميوه

ماشينهاي هرس درختان ميوه,
دانلود هرس درختان ميوه,
فيلم هرس درختان ميوه,
نحوه هرس باغ فندق,
فيلم هرس باغ پسته,

http://hn12.asset.aparat.com/aparat-video/69783ee76a92567d446143b8115190686224__79949.mp4


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ساعت: ۰۶:۵۸:۴۶ توسط:هرس درخت|پيوند درخت موضوع:

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید


آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

 

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

دانلود فيلم آموزشي پيوند درخت كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي پيوند درختان كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي هرس درختان كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس سيب درختي كليك كنيد

دانلود آموزش هرس باغ سيب

دانلود آموزش هرس باغ سيب,
دانلود رايگان فيلم آموزش باغ ميوه,
هرس درختان ميوه,
هرس باغ سيب,
هرس درختان ميوه فيلم,

http://hn13.asset.aparat.com/aparat-video/5da0e7765e1ee34a0ce53dbc346b5f1c1636234__34114.mp4


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ساعت: ۰۶:۵۸:۱۴ توسط:هرس درخت|پيوند درخت موضوع:

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید


آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

 

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

دانلود فيلم آموزشي پيوند درخت كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي پيوند درختان كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي هرس درختان كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس سيب درختي كليك كنيد

آموزش هرس باغ ميوه

آموزش هرس باغ ميوه,
نحوه هرس باغ ميوه,
آموزش هرس درختان ميوه,
آموزش هرس باغ سيب,
دانلود آموزش هرس درختان ميوه,

http://www.gologiah.ir/mive/mivehaye-manatege-nime-garmsiri/morakkabat/148-harase-morakabat.pdf


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ساعت: ۰۶:۵۵:۳۸ توسط:هرس درخت|پيوند درخت موضوع:

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید


آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

 

آموزش تكنيكهاي پيونددرختان کلیک کنید

دانلود فيلم آموزشي پيوند درخت كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي پيوند درختان كليك كنيد

دانلود كتاب آموزشي هرس درختان كليك كنيد

دانلود فيلم آموزشي هرس سيب درختي كليك كنيد

فيلم آموزشي پيوند درختان مركبات

    فيلم آموزشي پيوند درختان مركبات,
    فيلم آموزشي پيوند درختان ميوه,
    دانلود فيلم آموزشي پيوند درختان,
    فيلم آموزشي پيوند زدن درختان,

هرس در اولين تابستان و اولين زمستان پس از كاشت
هرس درختان يك ساله در اولين تابستان و اولين زمستان پس از كاشت، مي تواند يك روش مؤثر در توسعه اسكلت درخت باشد. درختان هلو بايد يك تا دو بار در طول تابستان و پيش از توقف رشد هرس شوند. هرس در اولين تابستان مي تواند نياز به هرس در زمستان اول را كاهش داده و باعث شود كه درخت انرژي خود را صرف رشد شاخه هاي اصلي نمايد. شاخه هاي تشكيل شده در قسمت پايين تنه اصلي درخت، طي دو مرحله، مرحله اول در فاصله بين اواسط ارديبهشت ماه تا اواسط خرداد و مرحله دوم از اواسط تير ماه تا اواسط مرداد ماه و تا ارتفاعي حدود 50 سانتي متر حذف مي شوند. تمامي شاخه هايي كه به صورت عمودي رشد كرده اند و شاخه هايي كه با تنه اصلي زاويه كمتر از 45 درجه تشكيل داده اند، بايد حذف شوند. به كمك جوانه گيري يا سرزني شاخه هايي كه به صورت عمودي رشد كرده اند، به سمت شاخه فرعي يا جوانه رو به بيرون، مي توان گسترش درخت را افزايش داد. بهترين زمان براي انجام عمليات جوانه گيري در اواسط تيرماه تا اوايل مرداد ماه يعني هنگامي كه شاخه ها در اوج رشد و نمو خود هستند، است.
يك روش جديد در رابطه با هرس درختان يك ساله وجود دارد كه بسيار اميدوار كننده به نظر مي رسد. در اين روش در اواسط خرداد ماه حدود نيمي از شاخه هاي دو سربالايي كه زاويه كمتري نسبت به تنه اصلي دارند، حذف مي شود. با اين كار رشد شاخه هاي سرزني شده متوقف و سبب تحريك رشد شاخه هاي دو سر پاييني كه زاويه بيشتري داشتند، مي شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ساعت: ۰۹:۰۴:۱۶ توسط:هرس درخت|پيوند درخت موضوع: